Chính sách đổi trả

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành, áp dụng chính sách đổi hoặc trả hàng hóa cho khách hàng với điều kiện hàng hóa giao cho khách chưa qua sử dụng giấy tờ còn đầy đủ.