Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM HÓA CHẤT NTP

 • Máy bơm hóa chất công nghiệp đầu nhựa NTP UVP225-1.75 205 1HP

  8,709,000 

  Hãng sản xuất : NTP – Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng để bơm hóa chất, các chất có độ ăn mòn cao, axit loãng,… trong các nhà máy sản xuất hóa chất, thực phẩm công nghiệp. Máy bơm được nước biển, rất tiện ích cho người dùng.

 • Máy bơm hóa chất công nghiệp đầu nhựa NTP UVP240-11.5 205 2HP

  10,369,000 

  Hãng sản xuất : NTP – Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng để bơm hóa chất, các chất có độ ăn mòn cao, axit loãng,… trong các nhà máy sản xuất hóa chất, thực phẩm công nghiệp. Máy bơm được nước biển, rất tiện ích cho người dùng.

 • Máy bơm hóa chất công nghiệp đầu nhựa NTP USP240-11.1 205 1HP

  12,630,000 

  Hãng sản xuất : NTP – Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng để bơm hóa chất, các chất có độ ăn mòn cao, axit loãng,… trong các nhà máy sản xuất hóa chất, thực phẩm công nghiệp. Máy bơm được nước biển, rất tiện ích cho người dùng.

 • Máy bơm hóa chất công nghiệp đầu nhựa NTP UVP250-12.2 205 3HP

  12,755,000 

  Hãng sản xuất : NTP – Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng để bơm hóa chất, các chất có độ ăn mòn cao, axit loãng,… trong các nhà máy sản xuất hóa chất, thực phẩm công nghiệp. Máy bơm được nước biển, rất tiện ích cho người dùng.

 • Máy bơm hóa chất công nghiệp đầu nhựa NTP USP240-11.5 205 2HP

  14,654,000 

  Hãng sản xuất : NTP – Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng để bơm hóa chất, các chất có độ ăn mòn cao, axit loãng,… trong các nhà máy sản xuất hóa chất, thực phẩm công nghiệp. Máy bơm được nước biển, rất tiện ích cho người dùng.

 • Máy bơm hóa chất công nghiệp đầu nhựa NTP USP250-12.2 205 3HP

  16,979,000 

  Hãng sản xuất : NTP – Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng để bơm hóa chất, các chất có độ ăn mòn cao, axit loãng,… trong các nhà máy sản xuất hóa chất, thực phẩm công nghiệp. Máy bơm được nước biển, rất tiện ích cho người dùng.

 • Máy bơm hóa chất công nghiệp đầu nhựa NTP UVP265-13.7 205 5HP

  20,646,000 

  Hãng sản xuất : NTP – Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng để bơm hóa chất, các chất có độ ăn mòn cao, axit loãng,… trong các nhà máy sản xuất hóa chất, thực phẩm công nghiệp. Máy bơm được nước biển, rất tiện ích cho người dùng.

 • Máy bơm hóa chất công nghiệp đầu nhựa NTP USP250-13.7 205 5HP

  21,264,000 

  Hãng sản xuất : NTP – Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng để bơm hóa chất, các chất có độ ăn mòn cao, axit loãng,… trong các nhà máy sản xuất hóa chất, thực phẩm công nghiệp. Máy bơm được nước biển, rất tiện ích cho người dùng.

 • Máy bơm hóa chất công nghiệp đầu nhựa NTP UVP280-15.5 205 7.5HP

  24,948,000 

  Hãng sản xuất : NTP – Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng để bơm hóa chất, các chất có độ ăn mòn cao, axit loãng,… trong các nhà máy sản xuất hóa chất, thực phẩm công nghiệp. Máy bơm được nước biển, rất tiện ích cho người dùng.

 • Máy bơm hóa chất công nghiệp đầu nhựa NTP UVP280-17.5 205 10HP

  26,507,000 

  Hãng sản xuất : NTP – Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng để bơm hóa chất, các chất có độ ăn mòn cao, axit loãng,… trong các nhà máy sản xuất hóa chất, thực phẩm công nghiệp. Máy bơm được nước biển, rất tiện ích cho người dùng.

 • Máy bơm hóa chất công nghiệp đầu nhựa NTP UVP2100-111 205 15HP

  42,256,000 

  Hãng sản xuất : NTP – Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng để bơm hóa chất, các chất có độ ăn mòn cao, axit loãng,… trong các nhà máy sản xuất hóa chất, thực phẩm công nghiệp. Máy bơm được nước biển, rất tiện ích cho người dùng.

 • Máy bơm hóa chất công nghiệp đầu nhựa UVP2100-115 205 20HP

  46,933,000 

  Hãng sản xuất : NTP – Xuất xứ : Đài Loan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Dùng để bơm hóa chất, các chất có độ ăn mòn cao, axit loãng,… trong các nhà máy sản xuất hóa chất, thực phẩm công nghiệp. Máy bơm được nước biển, rất tiện ích cho người dùng.