Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM NƯỚC PULSAFEEDER

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder X015-XB

    3,908,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder X024-XB

    3,908,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder X030-XB

    3,908,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder X068XB

    4,128,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder X100-XB

    4,128,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder LD02 S2

    4,265,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Vật liệu đầu bơm : Đầu bơm trong PVDF

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder LD03 S2

    4,265,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Vật liệu đầu bơm : Đầu bơm trong PVDF

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder LD04 S2

    4,265,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Vật liệu đầu bơm : Đầu bơm trong PVDF

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder LD54 S2

    4,265,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Vật liệu đầu bơm : Đầu bơm trong PVDF

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder LBC3 S2

    5,284,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Vật liệu đầu bơm : Đầu bơm trong PTFE

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder LBS3 S2

    5,284,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Vật liệu đầu bơm : Đầu bơm trong PTFE

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder LBC4 S2

    5,284,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Vật liệu đầu bơm : Đầu bơm trong PTFE

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder LEG4 S2

    7,705,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Vật liệu đầu bơm : Đầu bơm trong PTFE

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder LEH6 S2

    7,705,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Vật liệu đầu bơm : Đầu bơm trong PTFE

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.

  • Máy bơm định lượng Pulsafeeder LEJ7 S2

    8,393,000 

    Hãng sản xuất : Pulsafeeder – Xuất xứ : Mỹ

    Vật liệu đầu bơm : Đầu bơm trong PTFE

    Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

    Ứng dụng: Điều chỉnh lưu lượng hóa chất axit , chất tẩy rửa ,…với tỉ lệ chiết rất nhỏ.