Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MOTOR ĐIỆN

 • Motor chân đế 1 pha – 1 tụ điện Enertech

  Xuất xứ: Enertech – Úc

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Kết hợp cùng với thiết bị hỗ trợ tạo thành máy bơm nước để bơm nước phục vụ cho các nhà cao tầng, công nghiệp, hệ thống cứu hỏa, tưới tiêu nông nghiệp, bơm cấp nước bình đun nóng,…

 • Motor mặt bích 1 pha – 1 tụ điện Enertech

  Xuất xứ: Enertech – Úc

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Kết hợp cùng với thiết bị hỗ trợ tạo thành máy bơm nước để bơm nước phục vụ cho các nhà cao tầng, công nghiệp, hệ thống cứu hỏa, tưới tiêu nông nghiệp, bơm cấp nước bình đun nóng,…

 • Motor chân đế 1 pha – 2 tụ điện Enertech

  Xuất xứ: Enertech – Úc

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Kết hợp cùng với thiết bị hỗ trợ tạo thành máy bơm nước để bơm nước phục vụ cho các nhà cao tầng, công nghiệp, hệ thống cứu hỏa, tưới tiêu nông nghiệp, bơm cấp nước bình đun nóng,…

 • Motor mặt bích 1 pha – 2 tụ điện Enertech

  Xuất xứ: Enertech – Úc

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Kết hợp cùng với thiết bị hỗ trợ tạo thành máy bơm nước để bơm nước phục vụ cho các nhà cao tầng, công nghiệp, hệ thống cứu hỏa, tưới tiêu nông nghiệp, bơm cấp nước bình đun nóng,…

 • Motor chân đế 3 pha Enertech

  Xuất xứ: Enertech – Úc

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Kết hợp cùng với thiết bị hỗ trợ tạo thành máy bơm nước để bơm nước phục vụ cho các nhà cao tầng, công nghiệp, hệ thống cứu hỏa, tưới tiêu nông nghiệp, bơm cấp nước bình đun nóng,…

 • Motor chân đế 3 pha Enertech

  Xuất xứ: Enertech – Úc

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí nội thành tại TP.HCM,

  Ứng dụng: Kết hợp cùng với thiết bị hỗ trợ tạo thành máy bơm nước để bơm nước phục vụ cho các nhà cao tầng, công nghiệp, hệ thống cứu hỏa, tưới tiêu nông nghiệp, bơm cấp nước bình đun nóng,…